Konferencja regionalna w Kielcach

5 września w Best Western Grand Hotel, ul. Sienkiewicza 78 w Kielcach odbyła się dziewiąta z cyklu szesnastu konferencji regionalnych organizowana w ramach projektu pn. „Konsultacje +”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Sekretarz Stanu Pan Krzysztof Michalkiewicz, Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MRPiPS Pan Mirosław Przewoźnik, zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej – Pani Justyna Pawlak, Wicewojewoda Świętokrzyski – Pan Andrzej Bętkowski, p.o. Prezesa Zarządu PFRON – Pani Dorota Habich, Dyrektor Świętokrzyskiego oddziału PFRON – Pan Andrzej Michalski oraz ks. dr Stanisław Słowik - Dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej.

Konferencję moderowała dr Maria Łuszczyńska a wystąpienia prelegentów – Pani Doroty Cichockiej Baranowskiej oraz Pana Piotra Sochalskiego dotyczyły doświadczeń związanych z wychowywaniem dziecka z niepełnosprawnością oraz dobrych praktyk wprowadzania osób niepełnosprawnych na rynek pracy.

Po zakończeniu części konferencyjnej uczestnicy wzięli udział w warsztatach, które poruszały następujące tematyki: Warsztat Terapii Zajęciowej – diagnoza i kierunki zmian, wsparcie dla osób z autyzmem oraz skoordynowana opieka medyczna nad kobietą w ciąży i wczesne wspomaganie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, rola asystenta rodziny.

Konferencja odbyła się w ramach konsultacji społecznych w związku z wejściem w życie Uchwały Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2016 r., w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w ramach projektu „Konsultacje +” .

Nagrania z konferencji dostępne są na stronie: http://www.zazyciem.mrpips.gov.pl/multimedia/kielce