Formularz zgłoszeniowy na konferencję organizowaną w ramach projektu pn. „Konsultacje +”, w Łodzi dniu 2.10.2017 r., w godzinach 10:30-16:10. Miejsce: Holiday Inn Łódź, ul. Piotrkowska 229/231, 90-456 Łódź

Aby dokonać zgłoszenia na konferencję proszę wypełnić poniższy formularz

Termin zgłoszeń upływa 25 września 2017 r. o godzinie 16:00