Formularz zgłoszeniowy na konferencję organizowaną w ramach projektu pn. „Konsultacje +”, w Warszawie w dniu 23.06.2017 r., w godzinach 11:30 -17:10

Miejsce: HOTEL VULCAN, ul. Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego 6a, 71-643 Szczecin

Termin zgłoszeń upływa 20 czerwca 2017 r. o godzinie 15:00