Formularz zgłoszeniowy na spotkanie robocze organizowane w ramach projektu pn. „Konsultacje +”, w dniu 05.07.2017 r., w godzinach 11 -16

Miejsce: Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie, Czermin 1

Termin zgłoszeń upływa 3 lipca 2017 r. o godzinie 15:00