Formularz zgłoszeniowy na spotkanie robocze organizowane w ramach projektu pn. „Konsultacje +”, w dniu 02.08.2017 r., w godzinach 11 -16

Miejsce: Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Dębnie ul. Mickiewicza 30 B

Termin zgłoszeń upływa 31 lipca 2017 r. o godzinie 15:00