Formularz zgłoszeniowy na spotkanie robocze organizowane w ramach projektu pn. „Konsultacje +”, w dniu 29.09.2017 r., w godzinach 11 -16

Miejsce: Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych, Jadowniki Mokre 340, 33-271 Jadowniki Mokre

Termin zgłoszeń upływa 21 września 2017 r. o godzinie 15:00