Formularz zgłoszeniowy na spotkanie robocze organizowane w ramach projektu pn. „Konsultacje +”, w dniu 9.10.2017 r., w godzinach 11 -16

Miejsce: Środowiskowy Dom Samopomocy w Kielcach, ul. Mielczarskiego 45, 25-709 Kielce

Termin zgłoszeń upływa 2 października 2017 r. o godzinie 15:00