Formularz zgłoszeniowy na spotkanie robocze organizowane w ramach projektu pn. „Konsultacje +”, w dniu 12.10.2017 r., w godzinach 11 -16

Miejsce: Środowiskowy Dom Samopomocy w Łodzi, ul. Garnizonowa 38, 94-224 Łódź

Termin zgłoszeń upływa 5 października 2017 r. o godzinie 15:00