Formularz zgłoszeniowy na spotkanie robocze organizowane w ramach projektu pn. „Konsultacje +”, w dniu 06.07.2017 r., w godzinach 11 -16

Miejsce: Warsztat Terapii Zajęciowej „Tęcza” w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Odolanowska 19

Termin zgłoszeń upływa 4 lipca 2017 r. o godzinie 15:00