Formularz zgłoszeniowy na spotkanie robocze organizowane w ramach projektu pn. „Konsultacje +”, w dniu 13.10.2017 r., w godzinach 11 -16

Miejsce: Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Dmowskiego 20, 97-300 Piotrków Trybunalski

Termin zgłoszeń upływa 6 października 2017 r. o godzinie 15:00