Formularz zgłoszeniowy na spotkanie robocze organizowane w ramach projektu pn. „Konsultacje +”, w dniu 10.10.2017 r., w godzinach 11 -16

Miejsce: Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Reja 10, 27-200 Starachowice

Termin zgłoszeń upływa 3 października 2017 r. o godzinie 15:00