Formularz zgłoszeniowy na konferencję organizowaną w ramach projektu pn. „Konsultacje +”, w Warszawie w dniu 17.05.2017 r., w godzinach 9:45-16:45.

Miejsce: Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa

Termin zgłoszeń upływa 10 maja 2017 r. o godzinie 16:00