Program Za życiem, Priorytet III pkt 3.2

Autor uwagi: Janina Kaczmar
Organizacja:
Kategoria: Autyzm

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:
  1. Wprowadzenie ustawy o ŚDS typu D i E dla osób z autyzmem. 2. Opieka jeden na jeden dla OzA. 3. Stałe i zwiększone finansowanie dla OzA. 5. Zwiększenie wskaźnika zatrudnienia. 6. Zmiana w zapisie o DPS dla OzA bez dodatkowych barier architektonicznych. Stałe finansowanie.

Wprowadzenie ustawy o ŚDS typu D i E dla dorosłych osób z autyzmem oraz dla osób z autyzmem ze sprzężeniami (niskofunkcjonujących)całkowicie zależnych.Stałe i zwiekszone finansowanie i z budżetu Państwa.Opieka w systemie jeden na jeden dla wyodrębnionej grupy osób z autyzmem ze sprzężeniami. Zwiększenie wskaznika zatrudnienia.Ustawa o zmianie zapisów w DPS dla osób z autyzmem ze sprzężeniami(małe domy od 5 do 10 osób)bez kryteriów dot.barier architektonicznych.Systemowe rozwiązania stałego finansowania tych domów z budżetu Państwa + samorządy.

<< Powrót do listy uwag