Propozycje zmian w innych przepisach

Autor uwagi: Celina Kozłowska
Organizacja:
Kategoria: Kryterium dochodowe. Wczesna emerytura dla opiekunów ON.

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:
  1. Wcześniejsza emerytura dla matek pracujących i wychowujących dziecko niepełnosprawne 2.Wydłużenie do 18 roku życia dziecka niepełnosprawnego korzystania z dwóch dni opieki na dziecko 3.Podwyższenie progu dochodowego w rodzinach wychowujących dzieci niepełnosprawne
  1. Wcześniejsza emerytura dla matek pracujących i wychowujących dziecko niepełnosprawne 2.Wydłużenie do 18 roku życia dziecka niepełnosprawnego korzystania z dwóch dni opieki na dziecko 3.Podwyższenie progu dochodowego w rodzinach wychowujących dzieci niepełnosprawne
<< Powrót do listy uwag