Propozycje zmian w innych przepisach

Autor uwagi: Krzysztof Koman
Organizacja: Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym
Kategoria: Aktywizacja rodzin ON. Finansowanie.

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Aktywizacja społeczna i ekonomiczna rodzin ON. Model POWER. Każda złotówka osczędzona przez rodzinę dla OzN była wspomagana przez Państwo np. w wyskości też 1 zł.

Proponowane zmiany dotyczą 3 segmentów związanych z mieszklanictwem, polityką wytchniową i aktywizacją zawodową. Proponuję uwzględnić jeszcze 4 obszar zabezpieczenia materialnego w parterstwie rodzin i organów państwa poprzez aktywizację społeczną i ekonomiczną rodzin OzN. Przesyłam model zabezpieczenia materialnego, który powstał w projekcie POWER i jest obecnie przedmiotem oceny przez Ministerstwo Rozwoju. Model dotyczy osób z niepełnosprawnością intelektualną ale przedmiotowy obszar może być rozciągnięty na wszystkie rodzaje niepełnosprawności. Proponuję też aby każda złotówka osczędzona przez rodzinę dla OzN była wspomagana przez Państwo np. w wyskości też 1 zł.

<< Powrót do listy uwag