Propozycje zmian w innych przepisach

Autor uwagi: Alicja Gawenda
Organizacja:
Kategoria: Łączenie pracy zawodowej z opieką ON.

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Zmiana warunków korzystania z urlopu wychowawczego w przypadku pracy w niepełnym wymiarze godzin.

"PROPOZYCJE ZMIAN W PRZEPISACH Nazywam się Alicja Gawenda, jestem mamą trójki dzieci (6,6,11 lat) w tym jednego dziecka niepełnosprawnego, mieszkamy w Rudzie Śląskiej. Chciałam Państwu przedstawić problem z którym się ostatnio zetknęłam w związku z wychowaniem dziecka niepełnosprawnego. Bardzo bym chciała żeby jego rozwiązanie znalazło się w programie wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne który Państwo przygotowują. Syn ma 6 lat jest dzieckiem niedowidzącym, ponadto zmaga się z problemami małego napięcia mięśniowego, wymowy, poruszania się oraz małej motoryki. Jego niepełnosprawność powoduje konieczność uczestnictwa w rehabilitacji są to spotkania z tyflopedagogiem, rehabilitacja ruchowa, logopeda, SI, psycholog, hipoterapia i inne. Konrad wymaga od nas Jego rodziców większego zaangażowania czasowego niż pozostałe nasze zdrowe dzieci. Syn uczęszcza do przedszkola integracyjnego wraz z bratem, po pracy odbieram ich i trzy razy w tygodniu ruszam w teren na rehabilitacje (dojazd ok. 15 km przez miasto). Po urodzeniu dzieci w związku z dużą pomocą dziadków wróciłam do pracy początkowo w zmniejszonym etacie później na cały etat. Jednakże okazało się, iż cały etat w pracy (4x8h w tygodniu) dla matki przy prowadzeniu domu, wychowaniu trójki dzieci w tym dziecka niepełnosprawnego jest to za dużo. W związku z tym złożyłam u pracodawcy wniosek o obniżenie wymiaru etatu w związku z przysługującym mi dodatkowym urlopem wychowawczym na dziecko niepełnosprawne (Podstawa prawna art. 186 K. p.). Etat swój zmniejszyłam na okres 1 roku do 0,85 etatu. (2x8h+3x6h w tygodniu). Pracodawca na szczęście nie robił w związku z tym problemu. Choć w innych wypadkach wiem, że nie zgadza się na obniżenie wymiaru etatu. Okazało się to być bardzo dobrym pomysłem i znacznie usprawniło funkcjonowanie naszej rodziny, dało mi więcej czasu na zajęcie się domem dziećmi, ćwiczenia rehabilitacyjne w warunkach domowych. Dlatego po upływie roku złożyłam kolejny taki wniosek tym razem na dłuższy okres czasu (gdyż jest tu ograniczenie że urlop wychowawczy może być wykorzystany najwyżej w 4 częściach). I tu pojawił się problem okazało się bowiem, że dodatkowy urlop wychowawczy na dziecko niepełnosprawne można brać jedynie w wymiarze do 3 lat. Tymczasem dziecko niepełnosprawne z całą pewnością wymaga więcej czasu i uwagi znacznie dłużej. I tu widziałabym państwa rolę aby umożliwić rodzicom dzieci niepełnosprawnych łączenie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym z pracą zawodową nie tylko przez okres do 8 roku życia (1 rok macierzyński+4 wychowawczy+3 dodatkowy wychowawczy = 8 lat) ale także dłużej. Rozumiem że ten przepis ma pewnie na celu zmobilizowanie rodziców dzieci niepełnosprawnych do pracy zawodowej, jednakże w moim przypadku która pracuję zawodowo cały czas stanowi utrudnienie. Można by w tym przepisie dopisać, iż w razie korzystania z dodatkowego urlopu wychowawczego poprzez zmniejszenie wymiaru etatu wydłuża się okres trzech lat do 18 roku życia dziecka Lub, że okres 3 lat wydłuża się proporcjonalnie do części ograniczonego etatu jednakże nie dłużej niż do 18 roku życia dziecka. Na przykład w przypadku zmniejszenia etatu do 0,5 3 lata/0,5 = 6 lat W moim przypadku 0,85 etatu 3 lata/0,15 = 20 lat, czyli do 18 roku życia dziecka. Oczywiście nie zastrzegam sobie, że jest to jedyny możliwy zapis. Chcę jedynie by umożliwiono mi łączenie pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym. Pracodawca w innym przypadku nie jest zobligowany do obniżenia etatu pracy i po otrzymaniu wniosku o zmniejszenie etatu po prostu odmówi. Proponowany przeze mnie zapis jest bardzo korzystny dla Państwa Polskiego gdyż budżet nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych, a także motywujący dla rodziców dzieci niepełnosprawnych do podjęcia pracy zawodowej. Bardzo proszę o pochylenie się nad moim problem rozważenie tego i wpisanie do rządowego programu wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne. Pozdrawiam i bardzo proszę o informację czy moja prośba zostanie rozpatrzona i czy trafi do programu.

z poważaniem Alicja Gawenda Bardzo proszę o informację zwrotną co dzieje się z moją propozycją"

<< Powrót do listy uwag