Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" art. 53 ustawy o pomocy społecznej (art. 1 pkt 2)

Autor uwagi: Beata Jaszczur
Organizacja:
Kategoria: Autyzm. Mieszkania chronione.

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Diagnoza funkcjonalna osób z autyzmem, odpowiedź na faktyczne potrzeby dotyczące opieki i funkcjonowania (mieszkania chronione dostosowane dla osób z autyzmem).

proszę o wzięcie pod uwagę przy mieszkaniach chronionych nie tylko stopnia niepełnosprawności ale faktycznego funkcjonowania danej osoby, bo człowiek z lekkim u.u. i autyzmem nie funkcjonuje tak samo jak osoba tylko z lekkim (co może być wtórną niepełnosprawnością np. w rodzinach patologicznych). Każda osoba z autyzmem funkcjonuje z kolei inaczej więc ta diagnoza funkcjonalna jest niezmiernie ważna. Nie można pozbawiać ludzi z autyzmem , którzy od małego poddawani są terapiom, miejsc do życia i mieszkania tylko dlatego że w wyniku otrzymywanej pomocy np.lepiej mówią, ale nie radzą sobie z zarządzaniem, podejmowaniem ról, wyborami, decyzjami.

<< Powrót do listy uwag