Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" art. 53 ustawy o pomocy społecznej (art. 1 pkt 2)

Autor uwagi: Beata Kuczewska-Furmaniak
Organizacja:
Kategoria: Autyzm. Mieszkania chronione.

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

" 1. Asystent dla osoby z Autyzmem. Autysta nie potrzebuje wózka

  1. Środowiskowy Dom dziennego Pobytu dla Autystów.
  2. Mieszkania chronione- treningowe dla Autystów.
  3. WTZ dla autystów."
<< Powrót do listy uwag