Ustawa wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Art.. 3

Autor uwagi: Sylwia Mądra
Organizacja:
Kategoria: Art.. 3. Definicja rodziny.

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Rodziny patchworkowe.

Art. 3 ustawy - definicja rodziny nie uwzględnia rodzin patchworkowych . Jedynie mowa o "osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka" . Art. 3 ustawy - definicja rodziny nie uwzględnia rodzin patchworkowych . Jedynie mowa o "osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka" .

<< Powrót do listy uwag