Uwagi techniczne

Autor uwagi: Barbara Worony
Organizacja:
Kategoria: Uwagi techniczne

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Ujednolicona wersja dla ON.

Prosimy o ujednolicony tekst projektu ustawy, łatwy do czytania

<< Powrót do listy uwag