Program "Za życiem", Priorytet III, punkt 3.1, 3.2

Autor uwagi: Beata Kuczewska
Organizacja:
Kategoria: Autyzm. Opieka wytchnieniowa

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Potrzebne Środowiskowe Domy Dziennego Pobytu dla Autystów. Asystent znający specyfikę Autyzmu dla osoby niepełnosprawnej. Opieka wytchnieniowa dla opiekuna ON. Po śmierci opiekuna specjalistyczny dom opieki całodobowej.

<< Powrót do listy uwag