Program "Za życiem", Priorytet III, punkt 3.5

Autor uwagi: Karol Igielski
Organizacja:
Kategoria: Łączenie pracy zawodowej z opieką ON.

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

1/ umożliwienie opiekunom dzieci niepełnosprawnych otrzymującym świadczenie pielęgnacyjne skorzystania z wielu rozwiązań zawartych w proponowanych zmianach, a z których zostali tu wykluczeni. 2/ umożliwienie osobom j.w. korzystania z dofinansowania szkoleń i podejmowania w niewielkim zakresie pracy zarobkowej, np. w niepełnym etacie, samozatrudnienia, umów cywilnoprawnych itp. Rodzic otrzymujący 1406 zł świadczenia piel. ma zapewnioną przez kilka godzin opiekę na dzieckiem niep. w wieku szkolnym uczęszczającym do przedszkola, szkoły itp. W niektórych przypadkach mógłby poprawić swoja sytuację fin. poprzez podjęcie jakiejś nieetatowej działalności zarobkowej, w domu pracy nakładczej itp. Obecnie jest to niemożliwe bo otrzymując np. na zasadzie umowy o dzieło np. 100 zł wynagrodzenia traci 1406 zł świadczenia piel. W sposób oczywisty demotywuje to to podnoszenia swoich kwalifikacji i chęci pozyskania jakichkolwiek innych dochodów i uniemożliwia kontakt a może i powrót na rynek pracy. Trzeba z drugiej strony pamiętać, że nawet mając dziecko niepełnosprawne w w wieku szkolnym w specjalist. ośrodku przez kilka godzin dziennie nie podejmie się zajęć etatowych. Ponadto często dzieci takie są dowożone z małych miejscowości do dużych miast. Takie dowozy realizowane są zwykle w dni nauki szkolnej, tak więc w wakacje letnie , zimowe, wiosenne i inne przerwy w trakcie roku szkolnego dzieci i tak muszą być pod opieka rodziców w domu. Żaden pracodawca nie zatrudni więc rodzica potrzebującego co najmniej 50-60 dni urlopów w roku. Pozostaje więc ewentualna możliwość drobnej niecyklicznej pracy w domu. Być może rozwiązaniem byoby umozliwienie możliwości uzyskiwania przez opiekunów otrzymujących św. piel. uzyskiwania dochodów nieetatowych w wymiarze nie większym np. niż wysokość świadczenia a przekraczających tę kwotę obniżanie proporcjonalne. Takie rozwiązanie nie powoduje żadnych wydatków z budżetu państwa.

<< Powrót do listy uwag