Program "Za życiem", Priorytet V, punkt 5.1

Autor uwagi: Magdalena Krasowska
Organizacja:
Kategoria: Asystenci rodzin.

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Uwagi dotyczą pracy asystenta rodziny: 1.Konieczność zapewnienia szkoleń dla asystentów w zakresie specyfiki pracy z osobami chorymi,upośledzonymi, z zagrożeniem życia i ich rodzinami oraz zapewnienie wsparcia dla samych asystentów z uwagi na obciążający charakter pracy i zagrożenie wypaleniem awodowym
2.Zagwarantowanie obsługi poza kolejnością dla klientów z ustawy Za życiem i możliwości ustalania terminów wizyt drogą telefoniczną gł. w przypadku placówek oddalonych -obecnie niektóre placówki wymagają osobistego przyjazdu ze skierowaniem w celu ustalenia terminu
3.Doprecyzowanie kwestii dowozu klienta przez asystenta do placówki wsparcia zwł. w przypadku mniejszych miejscowości czy wsi.

<< Powrót do listy uwag