Program "Za życiem", Priorytet II, punkt 2.4, Priorytet III, punkt 3.2

Autor uwagi: Beata Klimala
Organizacja:
Kategoria: ŚDS typu D i E. Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

1.Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy powinien być placówką medyczną czyli realizująca wczesną interwencję a nie wczesne wspomaganie, dzieciom w wieku od 0 do 3 lat potrzebna jest diagnostyka i rehabilitacja lecznicza

  1. Środowiskowe Domy Samopomocy powinny być kolejnym miejscem do którego trafiają osoby, które nie nadają się do pracy czyli nie osiągnęły celu ujętego w zapisach ustawowych dotyczących elektów pracy Warsztatów Terapii Zajęciowej
  2. ŚDS są niedoszacowane, a brak możliwości dotowania przez gminę w związku z dotacją rządową sprawia, że praca w takim ośrodku jest bardzo trudna, ciężko dopiąć budżet, szczególnie jeśli mamy na utrzymaniu autobus. Proponuję ujęcie w rozporządzeniu wykonawczym dotyczącym ŚDS rozdział środków na zadania finansowane przez rząd i zadania finansowane przez jednostki samorządu terytorialnego (gmina)
<< Powrót do listy uwag