priorytet II programu "Za życiem"

Autor uwagi: ANNA Szymura
Organizacja:
Kategoria: wczesne wspomaganie

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

specjalistycznych usług dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego do placówek tego typu (Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze ,WWR-y OWI itp.)

<< Powrót do listy uwag