ustawa o świadczeniach rodzinnych

Autor uwagi: Grzegorz Wojak
Organizacja:
Kategoria: świadczenia

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

W konsultowanej Ustawie brakuje zmian w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2006 nr 139 poz. 992), która to ustawa dyskryminuje osoby niepełnosprawne, których rodzice z różnych względów nie mogą opiekować się swoimi niepełnosprawnymi (często już dorosłymi) dziećmi. Np. obecny zapis Art. 3 pkt. 14 ww. Ustawy zawiera taką definicję: "opiekunie faktycznym dziecka – oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka " nie obejmuje faktycznych opiekunów w rzeczywistości, którymi mogą być przecież również inne osoby, wyznaczone przez same osoby niepełnosprawne które w międzyczasie osiągnęły pełnoletność. Ma to szczególne znaczenie w kontekście Art. 17 ww. ustawy, który nie przewiduje świadczenia pielęgnacyjnego dla rzeczywistych opiekunów osób niepełnosprawnych. Ustawa zakłada, że osoba niepełnosprawna w każdej sytuacji powinna mieć dobre stosunki z rodzicami i rodzeństwem i nie ma prawa do samodzielnego wyboru swojego opiekuna, np. wśród bliskich przyjaciół, narzeczonych itp. w związku z czym powoduje ona ubezwłasnowolnienie niepełnosprawnych osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz utrudnia im założenie własnej rodziny, skazując je ostatecznie na pobyt w Domach Pomocy Społecznej, który stanowi znacznie wyższy koszt dla budżetu, niż samo świadczenie pielęgnacyjne. Biorąc pod uwagę skutki obecnie obowiązujących przepisów należy określić je jako haniebne i wymagające szybkiej zmiany.

<< Powrót do listy uwag