ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Autor uwagi: Michał Szychta
Organizacja:
Kategoria: orzecznictwo

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Uwzględnienie wad genetycznych jak np. Zespół Downa w definicjach ustawy oraz orzecznictwie o niepełnosprawności oraz kształceniu specjalnym.

<< Powrót do listy uwag