ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: dr Tomasz Eliasz Wardzała
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Szanowni Państwo, Cieszę się, że mogę zgłosić propozycje zmian do przepisów dotyczących funkcjonowania osób z niepełną sprawnością. Zajmuję się tą kwestią warsztatów terapii zajęciowej oraz przygotowaniem do pracy osób z ograniczoną sprawnością od 15-tu lat. Nasze propozycje dotyczące zmian w warsztatach terapii zajęciowej: Jak najszybsze, jeszcze w tym roku, usunięcie z rozporządzenia możliwości powstawania nowych warsztatów – rynek już nasycił się tym typem jednostek

<< Powrót do listy uwag