ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Robert Rogala
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

w załączonym pliku

<< Powrót do listy uwag