Program Za życiem, Priorytet VI

Autor uwagi: Hanna Piekarska
Organizacja:
Kategoria: aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Moja propozycja dotyczy Priorytetu VI. Pozostałe instrumenty wsparcia. Uważam, ze należałoby dodać jeszcze jeden punkt 6.5 dotyczący aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Chodzi o to, aby urzędy administracji państwowej i samorządowej, może również spółki skarbu państwa stworzyły stanowiska pracy, na których mogą być zatrudnione wyłącznie osoby niepełnosprawne. Byłyby dla nich zarezerwowane. Stanowiska te powinny być na tyle zróżnicowane, aby dały możliwość zatrudnienia osobom o różnym stopniu niepełnosprawności. Dzisiaj oferta dla takich osób to sprzątanie, albo ochrona, a przecież mogłyby one wykonywać choćby proste prace biurowe, wprowadzać dane do systemów komputerowych itp.Taki zapis w ustawie spowodowałby znaczne zwiększenie liczby stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych a jednocześnie zagwarantowałby uczciwe zasady zatrudniania i wynagradzania tych pracowników.

<< Powrót do listy uwag