Rozporządzenie w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

Autor uwagi: Wiesława Kurowska
Organizacja:
Kategoria: Wczesne wspomaganie

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Propozycje dotyczące zespołu pracującego w ramach wczesnego wspomagania - włączyć następujących specjalistów: - interwenta kryzysowego - terapeutę rodzinnego Narodziny dziecka z niepełnosprawnością lub wypadek losowy czy też choroba w wyniku której powstaje niepełnosprawność są zawsze sytuacją kryzysową dla osoby niepełnosprawnej i rodziny. Nie każdy pedagog i psycholog jest przygotowany do pracy w ramach interwencji kryzysowej. Włączenie natomiast terapeuty rodzinnego gwarantuje wsparcie dla całego systemu rodzinnego.

<< Powrót do listy uwag