ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Angelika Broniewska
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:
  1. Stworzenie Listy osób starających się o miejsce w WTZ Niestety propozycja ta ma jedna wielka wadę – nie zakłada poszukiwania uczestników wsparcia, jedynie przyjmowanie zgłoszeń. Obecnie osoby zajmujące się WTZ-ami i ŚDS-ami wykonują niesamowicie ważną społecznie pracę – gdy mają wolne miejsca aktywnie pozyskują uczestników zajęć, nierzadko wyciągając osoby wykluczone społecznie z ich domów i przywracając im godność i uczestnictwo w życiu społecznym. Proponuję traktowanie tej listy jako pomocniczej wobec list WTZ , by w razie występowania wakatu zaproponować udział we wsparciu osobie oczekującej na liście. 2. Zmniejszenie dotacji na uczestnika WTZ, jeśli w czasie kwartału opuści ponad 50% dni Bardzo niebezpieczna sprawa – i niesprawiedliwa. Skoro uczestnikami wsparcia są osoby niepełnosprawne, często w stopniu znacznym, jest rzeczą oczywistą, że chorują bardzo często – mają słabszą odporność, a poza tym chorują przewekle na wiele schorzeń, które mogą mieć ciągnące sie zaostrzenia i konczyć się hospitalizacją. Karanie WTZ za to, że zajmują się takimi osobami i dają im szansę na włączenie w życie sołeczeństwa, a nawet na niezależność, jest niebezpieczne. Skutkować może jedynie tym, że placówki mające dawać wsparcie, będą robić tzw castingi na uczestnictwo w zajęciach i pozbywać się tych, którzy mają wększe problemy zdrowotne. Proponuję uznawanie zaświadczenia lekarskiego jako nieobecności usprawiedliwonej i nie brania jej pod uwagę w ocenie obecności uczestnika. 3. Opieka wytchnieniowa – pozyskiwanie spośród osób bezrobotnych opiekunów zastępczych. Ważna jest duża ostrożność - są to osby, które zostaną wpuszczone do prywatnych mieszkań osób schorowanych, niesamodzielnych, często nie mogących nawet mówić. Proponuję wysokie wymagania wobec takich osób – zbadanie predyspozycji psychicznych i społecznych / niekaralność, wysokie kompetencje osobowościowe, wysoki poziom empatii, szkolenia / 4. Istnieją duże problemy dla wielu chętnych do udziału w WTZ i ŚDS w dojeździe na zajęcia. Niestey nie każda gmina ma osdpowiedznie zaplecze transportowe dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Czasami opiekunowie osób niepełnosprawnych skarżą się, że nie mogą doprosić się małej zmiany w kursowaniu autobusów, żeby mogły korzystać z komunikacji miejskiej/ gminnej / zmiana w trasie lub w godzinie odjazdu autobusu. Proponuję nałożenie obowiązku na gminy w zakresie dowożenia uczestnków wsparcia WTZ i ŚDS do ośrodka. Są jeszcze problemy, których proponowana ustawa nie obejmuje: 1. Starzy opiekunowie osób dorosłych niepełnosprawnych często sami potrzebują wsparcia. Gdy do tego dochodzi, mogą liczyć na Domy Opieki, ale nie są w stanie zapewnić w nich miejsca również swoim podopiecznym. Proponuję ułatwienie w przyjmowaniu do Całodobowych Domów Opieki jednocześnie i łącznie osób niepełnosprawnych wraz z opiekunem faktycznym, który również potrzebuje opieki ze względu na wiek i/lub stan zdrowia 2. Opiekunowie osób niepełnosprawnych, które zmarły, nie mają wsparcia psychologicznego. Każdy, kto traci bliską sobie osobę może wpaść w depresje i mieć problemy natury psychicznej, jednak opiekunowie, którzy przez lata poświęcili sie opiece nad ciężko chorą osobą, mają wieloletnie obciążenie psychiczne i zmniejszone możliwości finansowe. Jeśłi wypadły z rynku pracy, są też dodatkowo przerażone swoja nową sytuacją. Wsparcie ich pomoże im szybciej wrócić do społeczeństwa. Proponuję wyznaczenie dojrzałych i doświadczoych psychologów do terapii opiekunów osób niepełnosprawnych po ich stracie, którzy będą prowadzili terapię przez pierwsze 6 miesięcy od śmierci osoby niepełnosprawnej.
<< Powrót do listy uwag