Autyzm

Autor uwagi: Beata Furmaniak
Organizacja:
Kategoria: autyzm; świadczenia

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

1.Dla osób z autyzmem brak WTZ, ŚDS-ów, mieszkań chronionych. 2. W wielu przypadkach asystent przydzielony osobie wystarczyłby aby móc takiej osobie w funkcjonowaniu w lokalnej społeczności. 3. Renta socjalna 724zł. to jednak za mało aby młody człowiek z autyzmem był samodzielny? 4. Mieszkanie jakie miałby np. po babci to nie jest w stanie go utrzymać a i problemy w komunikacji są problemem w samodzielnym życiu takiego człowieka. Wcześniej czy później straci możliwości funkcjonowania w społeczności lokalnej a zostanie zamknięty w jakimś ŚDS-ie w izolacji na środkach uspokajających lub psychiatryku. Nadwrażliwości na hałas, dotyk, światło nikt nie rozumie oprócz osób dotkniętych autyzmem.

<< Powrót do listy uwag