Autyzm, Świadczenia

Autor uwagi: Magdalena Sz. Piaseczno
Organizacja:
Kategoria: autyzm; świadczenia

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

W ramach konsultacji proszę o uwzględnienie: - zniesienia kryterium dochodowego dla osób starających się o świadczenie ze środków PEFRON, - wprowadzenie obowiązku zatrudnienia asystenta cienia dla dziecka rozpoczynającego edukację przy autyźmie, niepełnosprawności sprzężonej (wyjątkiem mogą być sytuacje, kiedy rodzic rezygnuje z tej formy wsparcia), - zwiększenie zasiłku dla rodziców rezygnujących z pracy, - umożliwienie pracy zawodowej rodzicom, który pobierają świadczenie. Cel jest taki, żeby rodzic wyszedł chociaż na chwilę ze świata niepełnosprawnego dziecka, mógł się rozwijać - umożliwienie szybszej diagnostyki, brak kolejek dla osób niepełnosprawnych, - wprowadzenie trenera pracy Proszę o wpisanie, rozpowszechnianie kierunku edukacji włączającej jako najbardziej optymalnej dla rozwoju dziecka, w swoim środowisku wśród zdrowych dzieci. To jest kierunek edukacji realizowany przez Szkołę Podstawową w Łbiskach. - stworzenie w placówkach edukacyjnych koordynatorów edukacji włączającej w skład której wejdzie również przedstawiciel organu prowadzącego.

<< Powrót do listy uwag