ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Grzegorz Sobczyk
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:
  1. Na jednego instruktora terapii zajęciowej/ terapeutę maksymalnie powinno przypadać 5 uczestników w wtz. 2. Kampania społeczna - samorząd gminny, samorząd powiatowy, pcpr wspólnie z wtz powinien prowadzić kampanie wśród pracodawców promującą zatrudnianie, branie na staż zawodowy czy praktyki osób z niepełnosprawnością intelektualną ze stopniem umiarkowanym lub znacznym. Chodzi oto, że wśród pracodawców jest lęk i niechęć zatrudniania osób z niepełnosprawnością intelektualną - czas to zmienić. Dobrym pomysłem byłoby to zmienić tworząc listę pracodawców chętnych na zatrudnienie, staż zawodowy czy praktyki osób z niepełnosprawnością intelektualną. 3. Zadaniem wtz nadal powinno pozostać rehabilitacja społeczna i zawodowa. Nie powinno się rozdzielać tego bo jedno jest powiązane z drugim, trzeba dostosować do rzeczywistości czy regionu. WTZ -y z mniejszych miejscowości mają ograniczone pole działania wynikającą z braku zakładów chronionych czy pracodawców chcących zatrudniać lub brania na staż zawodowy, praktyki osób z niepełnosprawnością intelektualną. 4. Dochód ze sprzedaży prac wykonanych podczas zajęć w WTZ powinna być możliwość przeznaczenia ich nie tylko na integracje społeczną, ale także na inne rzeczy - choćby zakup materiałów terapeutycznych do wykonania kolejnych prac, rękodzieł. 5. Praktyki zawodowe - pracodawca powinien otrzymywać dofinansowanie kiedy weźmie na staż czy praktyki osoby z niepełnosprawnością. Także powinno wziąć się pod uwagę ewentualne wynagrodzenie za udział w praktykach dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. 6.Uczestnik wtz który bierze udział w praktykach lub stażu zawodowym powinien mieć możliwość powrotu do wtz w przypadku nie zatrudnienia przez pracodawcę lub gdyby mu nie udało się. 7. Nadal powinna zostać Rada Programowa w obecnym kształcie. 8. W przypadku rokowania pozytywnych efektów w rehabilitacji powinno być możliwe przedłużenie uczestnictwa w wtz. 9. Wniosek o przyjęcie do wtz powinien być przekładany bezpośrednio do wtz nie pcpr - bezpośrednio do wtz stwarza możliwość poznania placówki od razu, skraca drogę przyjęcia. 10. Zajęcia klubowe dla uczestników, którzy nie są już uczestnikami jak najbardziej na TAK - musi za tym jednać iść finansowanie. 11.Negatywna ocena działalności warsztatu powinna być możliwe odwołanie się od oceny 12. Zwiększenie algorytmu na uczestnika, aby zapewnić wysoki poziom rehabilitacji. Stale wzrastają koszty: media, prąd, opał. Brak chętnych osób do pracy z osobą z niepełnosprawnością ze względu na małe wynagrodzenia.
<< Powrót do listy uwag