ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawa o pomocy społecznej

Autor uwagi: Izabela Szutkowska
Organizacja:
Kategoria: WTZ; ŚDS

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:
  1. Lista uczestników powinna być prowadzona w jednostce tworzącej wtz 2. Podwyżka algorytmu wraz ze wzrostem płacy minimalnej 3. Dlaczego ŚDS ma 30% dodatku na uczestnikó z niepelnosprawnością sprzężona, a WTZ nie. 4. Żaden pracodawca nie zgodzi się na przyjęcie pracownika bez odzieży ochronnej, ponosząc koszty szkolenia bhp i kosztów opiekuna praktyk. 5. Wzięcie pod uwagę, iż pracodawcy nie chcą zatrudniać osób niepełnosprawnych intelektualnie, bez dużej motywacji finansowej. 6. Tworzenie Rad Programowych przez Starostę budzi obawy, iż rada będzie wpływać na decyzję zespołu i utrudniać funkcjonowanie placówki. 7. Możliwość łatwego przekształcanie wtz, które ze względu na usytuowanie , nie mogą realizować aktywizacji zawodowej. 8. Tworzenie miejsc pracy, staży dla uczestników wtz przez samorząd lokalny. 9. Realne tworzenie miejsc pracy przez PUP. 10. Umożliwienie uczestnictwa osób z orzeczeniem w stopniu lekkim, zwiększyłoby ich szansę na zatrudnienie. 11. Umożliwienie uczestnictwa w wtz także ze względu na sytuacje emocjonalne uczestnika 12. Możliwość odwołania się od negatywnej decyzji oceniającej wtz 13. Program naprawczy dla placówki wymagałby akceptacji jednostki tworzącej wtz 14. Nie potrącanie kosztów za krótszy czas pobytu uczestnika w placówce/ sytuacja zdrowotna/
<< Powrót do listy uwag