ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Grażyna Kaczmarek
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:
  1. wzrost algorytmu jest konieczny 2. wtz na wsiach mają inne mozżliwości niż wtz w dużych aglomeracjach i dla nich powinno być inne zasady 3. aktywizacja społeczna na wsiach 4. wtz przyjmują osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim 5. lista kandydatów w instytucji tworzącej wtz 6. niezrozumiałe tworzenie przez Starostę Rad Programowych 7. zwrócenie uwagi na fakt, iż pracodawcy nie chcą zatrudniać osób niepełnosprawnych intelektualnie 8. czy ktoś myśli o przenoszeniu uczestników do ośrodków wsparcia bez ich zgody, powodując ich regres 9. Bardzo krótki czas na stażu 10. Kwalifikacja uczestników wtz powinno zostać w jednostkach tworzących wtz 11. bez dodatkowych środków finansowych niemożliwe są staże i praktyki 12. obowiązek tworzenia miejsc pracy, staży i praktyk na środowisko samorządowe 13.poprawa warunków pracy dla instruktorów, terapeutów/ dodatki za trudna pracę/
<< Powrót do listy uwag