ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Autor uwagi: Jarosław Kowalczyk
Organizacja:
Kategoria: zasiłki opiekuńcze, zasiłki pielęgnacyjne, 500+

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Propozycje zmian do ustawy: 1. W zakresie: "wydłużenia zasiłku opiekuńczego z 14 do 30 dni w przypadku opieki nad dzieckiem chorym ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności (...)" - proponuję wprowadzić zapis zakazujący dyskryminacji przez pracodawcę rodzica dziecka niepełnosprawnego w zakresie polityki płacowej - np. "karanie" odebraniem premii w przypadku korzystania z opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym - takie zapisy w systemach premiowania wprowadzono np. w jednostkach Krajowej Administracji Skarbowej (jawne torpedowanie idei tej ustawy i to w dodatku przez jednostki administracji rządowej – co jest skandaliczne!!!) 2. Powyższe ("wydłużenia zasiłku opiekuńczego z 14 do 30 dni (...)") dotyczy osób ubezpieczonych chorobowo do zasiłku opiekuńczego w przypadku choroby dziecka do 18. roku życia - dlaczego tylko do lat 18? Mój syn chorujący na MPD, nie wyzdrowieje nigdy i zawsze będzie na poziomie rozwoju małego dziecka, a nasze problemy po 18 roku życia syna się nie skończą, a wręcz przeciwnie, mój syn (dziecko leżące) zawsze będzie uzależniony od rodziców i dzień jego 18 urodzin nic nie zmieni - proponuję wprowadzić zapis: dla dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w ustawie za życiem (niepełnosprawność od urodzenia połączona z ciężkim upośledzeniem), 30 dni opieki dla rodzica dopóki dziecko niepełnosprawne żyje, a nie do 18 roku życia. 3. Wprowadzenie zapisu w ustawie zrównującego zasiłek pielęgnacyjny dla dziecka niepełnosprawnego 153 zł, z zasiłkiem wypłacanym przez ZUS (aktualnie ZUS wypłaca 208,67 zł i kwota ta jest corocznie waloryzowana) - zróżnicowanie w tym zakresie jest dyskryminacją dzieci niepełnosprawnych 4. proponuję wprowadzić zapis: dla dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w ustawie za życiem (niepełnosprawność od urodzenia połączona z ciężkim upośledzeniem) likwidacja kryterium dochodowego w ustawie 500+ na pierwsze dziecko (wiem, że idea ustawy 500+ jest inna, ale byłby to dobry gest wobec dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców, dla których tak naprawdę do tej pory, wbrew obietnicom wyborczym, niewiele zrobiono) 5. W celu zapobieżenia nadużyciom w wydawaniu zaświadczeń z ustawy za życiem, proponuję wprowadzić zapis, że zaświadczenie wydaje komisja lekarska (lub np. ta sama komisja, która wydaje orzeczenia o niepełnosprawności), a nie lekarz.

<< Powrót do listy uwag