ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Marta Rubajczyk
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Proponujemy, aby uczestnikiem WTZ mogła być osoba, która (podobnie jak to jest w ŚDS) posiada Umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności na podstawie orzeczenia i skierowania / zaświadczenia od lekarza specjalisty, zamiast wpisu w orzeczeniu o wskazaniach do terapii zajęciowej.

<< Powrót do listy uwag