art. 53 ustawy o pomocy społecznej. Art. 2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program Za życiem Priorytet III pt 3.2.

Autor uwagi: Zbigniew Worony
Organizacja:
Kategoria: mieszkania chronione, ŚDSy typu D i E; zatrudnienie wspomagane

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

zmianiy niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem" art. 53 ustawy o pomocy społecznej. Art. 2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program Za życiem Priorytet III pt 3.2.

<< Powrót do listy uwag