inne

Autor uwagi: Paweł Orawczak
Organizacja:
Kategoria: inne

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

W trakcie konferencji regionalnej w Opolu w dniu 4 października br. padła informacja co do założenia portalu internetowego (strony www.) na którym zamieszczone były informację dotyczące Programu m. in. porady dla świadczeniobiorców oraz pracowników instytucji realizujących pogram (np. dla asystentów rodzinnej pieczy zastępczej). Mam jedną sugestie , czy należy tworzyć nową stronę internetową, zamiast zaktualizować treść już istniejących portali poświęconych pomocy społecznej i wsparciu rodziny. . Obecnie funkcjonują już portale takie jak portal Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl ) oraz Rejestr jednostek Pomocy Społecznej ( http://rjps.mpips.gov.pl) , na których zamieszczone są informacje z obszaru zabezpieczenia społecznego np. wg. kategorii dla świadczeniobrcy, dla urzędnika itp. Mielibyśmy wszystkie informację dotyczące np. wsparcia rodziny w jednym miejscu.

<< Powrót do listy uwag