Ustawa o emeryturach i rentach; Kodeks pracy

Autor uwagi: Agnieszka Szczepańska
Organizacja:
Kategoria: Wiek emerytalny, zmiany w kodeksie pracy

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Obniżenie wieku emerytalnego dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, możliwość wyboru przejścia na emeryturę w wieku 50 lat. dodatkowe 5 dni w roku opieki dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych z możliwością wykorzystania ich na wizyty lekarskie oraz, załatwiania spraw urzędowych

<< Powrót do listy uwag