ustawa o świadczeniach rodzinnych

Autor uwagi: Joanna Suciu
Organizacja:
Kategoria: świadczenia

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Umożliwienie dorabiania przez pobierających świadczenia opiekunów osób zależnych (niepełnosprawnych, starszych): 1. Wpisanie do aktów prawnych regulujących kwestie wsparcia opiekunów zapisów pozwalających na godzenie pobierania świadczeń z aktywnością zarobkową (dorabianiem). Szukając konkretnych rozwiązań można inspirować się przepisami, które obecnie są stosowane w przypadku dorabiania do rent. Np. po przekroczeniu pewnego progu dochodowego świadczenie mogłoby być obniżone, a przy jeszcze większym przekroczeniu progu nawet zawieszane. lub: 2. Przesunięcie świadczeń opiekuńczych z opiekuna na podopiecznego i danie wyboru co do tego, w jaki sposób środki te byłyby wydawane: czy na opiekę świadczoną jako usługa zewnętrzna czy na zapłacenie opiekunowi z grona np. rodziny. Nie ograniczałoby to aktywności zawodowej opiekuna, ponieważ pieniądze przysługiwałyby podopiecznemu. Scenariuszowi temu musiałoby jednak towarzyszyć troska także o zabezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne opiekuna, które dziś przysługuje im w związku z pobieraniem świadczeń z tytułu sprawowanej stałej opieki nad bliskimi.

<< Powrót do listy uwag