ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Szymon Pawlica
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Witam. W art.10 ac pkt 2 proponuję zmianę z "(...) w przypadku nieprzestrzegania przez uczestnika regulaminu warsztatu i naruszaniu zasad bezpieczeństwa" na "(...) w przypadku nieprzestrzegania przez uczestnika regulaminu warsztatu lub naruszaniu zasad bezpieczeństwa". Regulamin WTZ określa zasady funkcjonowania placówki. Osoba może nie naruszać zasad bezpieczeństwa, a tylko nie przestrzegać regulaminu np: nieusprawiedliwiona nieobecność, nieprzestrzeganie norm społecznych.

<< Powrót do listy uwag