ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Szymon Pawlica
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Witam. Art. 1 pkt 44 propozycja uregulowania kwestii związanych z kwalifikowanie i przyjmowaniem osób niepełnosprawnych. Obarczenie takim obowiązkiem PCPR-ów i Starostów w większości przypadków spowoduje duże zamieszanie w wydawanych decyzjach (opóźnienia - 3 miesiące na wydanie decyzji), a co za tym idzie spowoduje niestabilność finansową WTZ-ów. Ponadto będą kierowane osoby spełniające tylko wymagania "na papierze" np. posiadające kilkuletnie orzeczenie z właściwym zapisem które na WTZ nigdy nie powinny się znaleźć (nawet na okres próbny)

<< Powrót do listy uwag