Priorytetu III, szczególnie pkt 3.2 programu "Za życiem"

Autor uwagi: Krystyna Cuber
Organizacja:
Kategoria: rozwój siecie ŚDSów

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Chcę podkreślić konieczność zaopiekowania dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną. Chcę poprzeć propozycję Priorytetu III, szczególnie pkt 3.2. Aby rodzice jak najdłużej mogli opiekować się swymi "dorosłymi dziećmi", jest im potrzebna taka pomoc. Cieszę się, że w projekcie została dostrzeżona grupa dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną. Jest to grupa osób najbardziej pokrzywdzona przez los, niepotrafiąca sama domagać się się swych praw, całkowicie zdana na innych. Jest to słabo widoczna społeczność wykluczonych, a przecież też mająca prawo do godnego życia i wsparcia. Dziękuję.

<< Powrót do listy uwag