ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Robert Rogala
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

Dotyczy art.10b ust.1f Osoby pełniące funkcje zarządcze w jednostce prowadzącej (zarząd stowarzyszenia) warsztat mogą być równocześnie pracownikami warsztatu, ale liczba tych osób musi być mniejsza niż pozostałego składu Zarządu, który musi wywodzić się z osób zewnętrznych Zapis ten jest ważny dla wszystkich członków Stowarzyszeń- gdzie często to właśnie pracownicy zakładali te stowarzyszenia a w chwili obecnej proponowany zapis całkowicie pozbawi ich wpływu na kierunki działalności warsztatu- w związku z proponowanym zapisem w projekcie uważam że dojdzie do dyskryminacji. Ponadto dwie takie osoby przy najczęściej pięcioosobowych składach będą jakby nicią wiążącą wtz i stowarzyszenie. Proszę wziąć pod uwagę możliwość takiego zapisu. Wydaje się, że będzie on miał również ważny wymiar społeczny gdyż większość pracowników będąca w zarządach w chwili obecnej poczuje się mimo wszystko doceniona i zauważona, a proponowany zapis w projekcie odsuwa te osoby od dodatkowej działalności społecznej na rzecz tych placówek - bo na pewno w ten sposób zostanie to odebrane

<< Powrót do listy uwag