ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Robert Rogala
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

propozycja zmiany Art.10aa ust.2 Osoba niepełnosprawna składa wniosek w sprawie uczestnictwa w warsztacie do powiatowego centrum pomocy rodzinie funkcjonującego w powiecie lub do wybranego przez siebie warsztatu, którego obowiązkiem jest poinformowanie pcpr o zaistniałej sytuacji, w którym został utworzony warsztat ( w zapisie jaki został podany w projekcie mamy do czynienia z wprowadzeniem centralizacji i monopolu, proponowana decyzja administracyjna doprowadzi do zbędnej biurokracji i wydłużania przyjęcia uczestnika w czasie, a często przyczyni się do rozgrywania lokalnych wojenek i warsztat i tak nie otrzyma nowego uczestnika)

<< Powrót do listy uwag