ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Robert Rogala
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:

propozycja zmiany wykreślenie w całości Art10bb- zapis taki wprowadza tzw. "Radę nadzorczą", która niby jest organem doradczym składającym się z osób które w większości przypadków nie mają pojęcia o niepełnosprawności i warsztatach a opinia ich często będzie powodowała dezorganizację w pracy tych placówek i może być przyczyną negatywnej oceny przez wtz

<< Powrót do listy uwag