ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Autor uwagi: Henryka Szewczyk
Organizacja:
Kategoria: WTZ

Pliki: Pobierz załączone pliki

Propozycja:
  1. Nadać status prawny dla zawodu terapeuta zajęciowy, bez względu na jednostkę prowadzącą. 2.Wyodrębnić płace pracowników wtz z algorytmu i ustalić je na poziomie pracowników z wykształceniem wyższym. 3. Pozostałe pozycje preliminarza określić w %. 4. Zabezpieczyć kwoty finansowe na czynsz-jeśli wtz je płaci. 5. Rewaloryzować kwoty na działalność co roku, zgodnie ze wskaźnikiem inflacji. 6. Zweryfikować system orzekania o niepełnosprawności-w orzeczeniach uczestników przy wskazaniach do warsztatu zawrzeć określenie "próby pracy" albo "żadna praca". 7. Dać możliwość zatrudnienia pracowników wtz na umowę zlecenie.
<< Powrót do listy uwag